Narodowy Bank Polski napisał w raporcie, że w segmencie kredytów dla firm banki zanotowały w III kwartale 2010 r. niższy popyt ze strony dużych przedsiębiorstw. Większość banków nie zmieniła zasad kredytowania firm, a część z nich (45 proc.) obniżyła pobierane marże.

W IV kwartale ankietowane przez NBP banki zapowiadają, że nie zmienią polityki kredytowej wobec dużych przedsiębiorstw, ale sygnalizują nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej względem małych i średnich firm. "Banki spodziewają się relatywnie silniejszego wzrostu popytu na kredyt w segmencie kredytów dla dużych przedsiębiorstw" - napisał NBP.

Z informacji NBP wynika, że 46 proc. banków zaostrzyło kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych w III kwartale br. Jedna trzecia zwiększyła wymagania dotyczące zabezpieczeń kredytu, zaś 28 proc. obniżyło maksymalny wskaźnik LtV (Loan-to-Value), określający wielkość kredytu do jego zabezpieczenia. Jako główną przyczynę zaostrzenia polityki kredytowej wskazano rekomendację T Komisji Nadzoru Finansowego, nakazującą bankom m.in. wymaganie od klientów wyższych zabezpieczeń i wkładu własnego.

W przypadku kredytów konsumpcyjnych dwie trzecie banków zaostrzyło politykę

W przypadku kredytów konsumpcyjnych dwie trzecie banków zaostrzyło swoją politykę; skalę zaostrzenia określają jednak jako "nieznaczną". Chodzi m.in. o zaostrzanie procedur weryfikacji zdolności kredytowej klientów i dostosowywanie polityki kredytowej do wymogów rekomendacji T. Banki wskazują na podwyższenie wymagań dotyczących zabezpieczeń takich kredytów. Zwracają też uwagę, że pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych zostały złagodzone.

"Ponad jedna piąta banków nieznacznie obniżyła marże pobierane od tego rodzaju kredytów, zaś obniżka dotyczyła również kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. (...) Drugi kwartał z rzędu część banków zwiększała maksymalną kwotę kredytu i maksymalny okres kredytowania" - napisano.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2010 r. wśród przewodniczących komitetów kredytowych 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 82 proc.