Pierwsze miejsce zajmują Chiny, które awansowały o 5 pozycji, drugie - Hongkong (bez zmian w porównaniu z ub.r.), trzecią pozycję zajmuje Singapur (spadek o dwie pozycje). Z gospodarek europejskich najlepiej prezentują się: Szwajcaria (4. miejsce), Niemcy (5.) i Holandia (6.). Największe spadki w rankingu zanotowały Ukraina (48 miejsce, spadek o 14), Rumunia (45, spadek o 13) i Słowacja (43, spadek o 10).

Do opracowania rankingu wykorzystano dane za ubiegły rok dotyczące: zmiany PKB, wielkości PKB na osobę, bezrobocia, inflacji, dochodów i wydatków państw, wartości eksportu, wartości eksportu, wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ranking obejmuje 50 krajów o największym wpływie na gospodarcze wydarzenia na świecie.

"Awans Polski wynika ze słabości naszych konkurentów"

Zdaniem autorów opracowania, awans Polski wynika nie tyle z siły polskiej gospodarki, ale ze słabości naszych konkurentów. Ekonomista z IG Marek Łangalis zwrócił uwagę, że w 2009 r. tylko kilka krajów na świecie powiększyło swoje PKB, a w Europie była to tylko Polska. Najbardziej wzrosło PKB Chin (o 8,7 proc.), Indii (5,7 proc.), Indonezji (4,5 proc.), Pakistanu (1,9 proc.), Iranu (1,8 proc.) i Polski (1,7 proc.).

Autorzy rankingu ostrzegają, że mimo wzrostu PKB, nasz kraj notuje wciąż wysokie bezrobocie i ogromny deficyt budżetowy, które w przyszłości mogą pociągnąć Polskę w dół.

Jeśli chodzi o PKB na osobę (mierzony siłą nabywczą pieniądza w danym kraju), liderem jest Norwegia (52,5 tys. dol. na osobę), a za nią Singapur (50,5 tys. dol.), potem Stany Zjednoczone ( 43,3 tys. dol.), Szwajcaria (43 tys. dol.). Polska zajmuje 29 pozycję z dochodem w wysokości 18 tys. dol na osobę (przy średniej w wysokości 24 tys. dol.), a tabelę zamykają Indie (2,94 tys. dol.) i Pakistan (2,66 tys. dol.)

"Najniższym bezrobociem mogą pochwalić się tradycyjnie kraje azjatyckie o wysokiej kulturze pracy (...) Najwyższe bezrobocie jest w RPA (24 proc.), której nie pomogła organizacja mistrzostw świata w piłce nożnej" - powiedział Łangalis. Tabelę, już drugi rok z rzędu otwiera Tajlandia (1,5 proc.), za nią jest Singapur (3 proc.) i Norwegia (3,4 proc.).