We wtorek rząd zapoznał się z informacją o realizacji ustawy o grach hazardowych w I półroczu 2010 r. Ustawa ta obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Przewiduje ona m.in. stopniową likwidację hazardu na automatach o niskich wygranych poza kasynami. Jej zapisy przewidują, że punkty z automatami będą mogły działać do czasu wygaśnięcia zezwoleń na prowadzenie automatów, przy czym nowe koncesje nie będą wydawane.

"Ze stopnia realizacji dochodów z gier za okres pierwszego półrocza 2010 r. wynika, że nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych na ten rok dochodów budżetu państwa z tego tytułu" - poinformowano w komunikacie.

Jak podało CIR, liczba salonów gier na automatach zmniejszyła się z 287 do 277. Mimo zmniejszającej się liczby eksploatowanych automatów, odnotowano 37-proc. wzrost wpływów z podatku z tego tytułu. Wzrost odnotowano również z zakładów wzajemnych (o 6 proc.). CIR podało, że loterie audioteksowe (loterie, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie sms-ów) przyniosły 8,3 mln zł wpływów do budżetu państwa.

Od stycznia do czerwca br. Służba Celna przeprowadziła 9315 kontroli gier hazardowych. Nieprawidłowości stwierdzono w 1228 przypadkach. W trakcie kontroli 6961 punktów z automatami o niskich wygranych, nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w przypadku 1040 punktów. Urzędy celne wszczęły 1171 postępowań przygotowawczych w sprawach karnych skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych. Ponad 75 proc. spraw dotyczyło naruszeń przepisów prawa podczas urządzania gier na automatach oraz zakładów wzajemnych. W 79 sprawach nałożono kary grzywny w drodze postępowania mandatowego.

Służba Celna zidentyfikowała też nowe zjawisko - wykorzystywanie terminali internetowych (zwanych też "kioskami internetowymi") do nielegalnego urządzania gier hazardowych. W trakcie 45 kontroli miejsc, gdzie nielegalnie urządzano takie gry, zabezpieczono 24 terminale internetowe. Urządzenia te umożliwiały graczom rozgrywanie gier hazardowych, tak jak na automatach.