W lipcu 2010 bezrobocie w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyniosło 8,5 proc., utrzymując się na poziomie z czerwca. W porównaniu z majem (8,6 proc.) nastąpiła tylko niewielka poprawa. Ale już w sierpniu, za który jeszcze nie ma pełnych danych, znowu doszło do lekkiego skoku w górę (o 0,1 proc.) w Kanadzie (do 8,1 proc.) i USA (do 9,6 proc.).

Najwięcej ludzi bez pracy byłó w lipcu w Hiszpanii (20,3 proc.), Słowacji (15,0 proc.), Irlandii (13,6 proc.), Portugalii (10,8 proc.) i na Wegrzech (10,3 proc.). Najmniej bezrobotnych miały Korea (3,7 proc.) i Austrią (3,8 proc.).

Armia bezrobotnych w krajach OECD osiągnęła w lipcu poziom 45,5 mln, wzrosła zatem aż o 13,4 mln osób w porównaniu z lipcem 2008 roku.