Jak informował wczoraj "Dziennik Gazeta Prawna" do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski o podwyżkę cen. RWE, Vattenfall, Enea, EnergaPro i Enion, czyli najwięksi dostawcy energii elektrycznej do naszych domów, wnioskują o kilkunastoprocentowe korekty cen.

Roszczenia spółki uzasadniają m.in. spadkiem sprzedaży w drugim kwartale br., który spowodowany jest ograniczeniem zużycia energii przez borykające się ze spowolniem gospodarczym firmy.

"Nie widzę podstaw do zmiany taryf obowiązujących w tym roku" - powiedział Swora.

URE w styczniu br. zatwierdził wnioski taryfowe dla przedsiębiorstw sprzedających i dystrybuujących energię elektryczną dla grupy taryfowej G, czyli gospodarstw domowych, ze wzrostem cen na rachunku odbiorcy o średnio 5,8 proc. Taryfy mają obowiązywać do końca 2010 roku.