Wykryte zmowy na rynku nieruchomości w Elblągu, urządzeń projekcyjnych oraz sprzedaży odzieży i obuwia dziecięcego - to efekt walki UOKiK z naruszeniami konkurencji. Od początku roku Urząd wydał 8 decyzji dot. zmów cenowych, a obecnie prowadzi 19 postępowań.

Jedna z ostatnich decyzji UOKiK dotyczy zmowy na rynku nieruchomości z Elbląga. W 1999 roku powstała Elbląska Korporacja Nieruchomości. Wówczas zrzeszeni w niej pośrednicy wspólnie ustalili minimalne stawki prowizji za świadczone usługi. Mieli je obowiązek stosować wszyscy członkowie korporacji. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję UOKiK nałożyła na osiem firm karę finansową w łącznej wysokości ponad 27 tysięcy złotych. W trakcie postępowania zakwestionowana praktyka została zmieniona.

Do uznania porozumienia za niedozwolone wystarczy fakt jego zawarcia; nie musi być ono stosowane. Przekonał się o tym dystrybutor urządzeń projekcyjnych (projektorów, ekranów, monitorów, tablic interaktywnych oraz rzutników) Vidis oraz jego pięciu partnerów handlowych. W umowach dystrybucyjnych spółka ustalała sugerowane ceny detaliczne na oferowane przez nią produkty. Stawki stosowane przez odbiorców mogły być jedynie o 10 proc. niższe od ustalonych; w przeciwnym razie umowa partnerska mogła zostać wypowiedziana.

Choć dystrybutorzy stosowali ceny inne od sugerowanych, a spółka Vidis nie wyciągała wobec nich konsekwencji, to naruszeniem przepisów jest już samo zawarcie porozumienia. Dlatego Urząd ukarał Vidis kwotą 23 tys. złotych. Pozostali uczestnicy zmowy - AV Multimedia z Kielc, Nordweco, Warszawskie Centrum Projekcji Multimedialnych oraz AV Projekt z Psar Małych - będą musieli zapłacić łącznie prawie 15 tys. złotych.

W przypadku obu zmów firmom przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK obecnie prowadzi 19 postępowań dotyczących zmów

UOKiK wykrył też ustalanie sztywnych cen sprzedaży odzieży i obuwia dziecięcego pomiędzy Intermax z Poznania i siedmioma dystrybutorami spółki. Urząd ustalił, że każdy z dystrybutorów musiał sprzedawać produkty z danego sezonu (wiosenno-letniego od stycznia do czerwca oraz jesienno-zimowego od lipca do grudnia) po cenach sugerowanych przez Intermax. Dopiero po zakończeniu sezonu każdy z nich mógł ustalić cenę na dowolnym poziomie. Intermax w Poznaniu - inicjator porozumienia - otrzymał karę ponad 46 tys. zł, DAMilTrans w Maćkowicach - 2,7 tys. zł, Ewa w Sieradzu - 1,5 tys. zł, EPOX w Łodzi - 4,6 tys. zł. Na czterech pozostałych uczestników porozumienia - Veris w Strzelcach Opolskich, Sklep Odzieżowy TRĘDI w Bolesławcu, PHU Bumika w Gorzowie Wielkopolskim, BAX w Stargardzie Szczecińskim - ze względu na niski przychód Urząd nie nałożył kary.

Decyzja nie jest prawomocna. Strony złożyły od niej odwołania.

UOKiK poinformował też, że obecnie prowadzi 19 postępowań dotyczących zmów. O niedozwolone działania podejrzane są m.in. firmy rynku sprzedaży odzieży i sprzętu turystycznego. Przeprowadzone przez Urząd postępowanie wyjaśniające wykazało, że spółka VF Polska Distribution zawarła ze swoimi kontrahentami umowę, w której zobowiązała ich do przestrzegania rekomendowanych cen detalicznych. W ten sposób mogła pozbawić swoich partnerów handlowych możliwości swobodnego kształtowania stawek. Wspólne ustalanie cen mogło dotyczyć m.in. popularnych marek: The North Face i JanSport. Poza VF Polska Distribution o naruszenie prawa podejrzani są następujący przedsiębiorcy: Intersport Polska, Misiek Bury, Cerro Torre Sport, Trekker Sport, Alp z Mikołowa, Sklep Sportowy Dyskobol ze Szczecina oraz Espina-Sport.