ZMIANA PRAWA

Powodzianie uzyskają tzw. kredyt preferencyjny i będą mogli przeznaczyć go na spłacenie zaciągniętego przed powodzią kredytu hipotecznego – przewiduje przyjęta przez Senat ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Kredyt preferencyjny jest nisko oprocentowany (2 proc. w skali roku), ponieważ Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi. Kredyty preferencyjne udzielane są przez Oddziały Banku Gospodarstwa Krajowego lub banki, które podpisały umowę z BGK. Pożyczka udzielana jest na 10 lat i może być przyznana nie później niż w ciągu dwóch lat od miesiąca, w którym powstały szkody.

Zgodnie z nową ustawą banki będą także zawieszać powodzianom spłaty kredytów mieszkaniowych z tzw. starego portfela, czyli długoterminowych kredytów zaciągniętych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Przerwa w spłacie kredytu nie potrwa jednak dłużej niż rok.

Do Sejmu ponownie wróci natomiast ustawa o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.