Liczone w dziesiątkach milionów euro kary mogą dotknąć dwóch operatorów sieci komórkowych – Polkomtel (sieć Plus) oraz Polską Telefonię Cyfrową (sieć Era).
Chodzi o utrudnienia, jakie w tych firmach napotkali kontrolerzy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którzy sprawdzali, jak firmy funkcjonują na rynku mobilnej telewizji. Od listopada ubiegłego roku UOKiK prowadzi postępowanie dotyczące ewentualnej zmowy operatorów na rynku tego rodzaju usług. Polkomtel oraz PTC miały, zdaniem urzędu, utrudniać przeprowadzenie tej kontroli. – Chodzi o utrudnianie wejścia kontrolerom oraz przekazania im dysków z pomocnymi danymi – powiedziała Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK. W ramach tego postępowania 2 grudnia 2009 roku prezes UOKiK rozpoczął kontrolę z przeszukaniem u pięciu przedsiębiorców: Polkomtel, PTC, P4, Info TV FM oraz NFI Magna Polonia. Zgodnie z prawem w przypadku podejrzenia istnienia praktyk ograniczających konkurencję prezes UOKiK ma możliwość przeprowadzenia kontroli z przeszukaniem w siedzibie przedsiębiorcy. Pracownicy urzędu mogą żądać wydania dokumentów, nośników informacji, np. dysków twardych, a także udzielania wyjaśnień. Zgodę na przeszukanie wydaje Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie 48 godzin od złożenia wniosku. Polska Telefonia Cyfrowa i Polkomtel nie chcieli wpuścić kontrolerów, a Polkomtel dodatkowo nie chciał przekazać im dysku twardego oraz dokumentów z danymi dotyczącymi działalności spółki. Za brak współpracy w trakcie kontroli prezes UOKiK może nałożyć sankcje finansowe w wysokości do 50 mln euro na spółkę oraz do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia na osobę, która taką kontrolę utrudnia.
ag