Na jakie czynniki jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić uwagę, planując inwestycje sportowe (sala, boisko, basen itp.)? Czy budowa kompleksu sportowego może mieć znaczenie w kontekście organizacji Euro 2012 w szczególności dla samorządów leżących w bliskiej odległości od miast – aren Mistrzostw Europy? Od czego samorząd terytorialny powinien rozpocząć planowanie inwestycji sportowych?
Andrzej Bojanowski
zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej
Miasto Gdańsk przygotowuje szeroki zakres przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych, jak i działań bieżących w zakresie sportu w perspektywie Euro 2012, ale i nie tylko. Od 2004 roku prowadzona jest budowa hali widowiskowo-sportowej na granicy Gdańska i Sopotu. Łączny koszt inwestycji to 340 mln zł. W 2007 rozpoczęto budowę stadionu piłkarskiego w Letnicy (areny mistrzostw Europy na 44 tys. widzów – łączny koszt inwestycji 710 mln zł), a w międzyczasie zainwestowano około 14 mln zł w przebudowę kompleksu sportowego MOSiR przy ul. Traugutta.
Bardzo ważnym elementem projektów inwestycyjnych jest budowa nowych boisk przyszkolnych w trzech mechanizmach finansowania. Jest to program Moje Boisko – Orlik 2012 – boiska współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ubiegłym roku wybudowano jeden, w tym roku otwarte będą jeszcze trzy, a w latach przyszłych planowane są cztery kolejne. W ramach programu Junior Gdańsk 2012 zrealizowano osiem, a ma powstać ich szesnaście. Jest to tyle, ile drużyn weźmie udział w rozgrywkach UEFA Euro 2012. Program funkcjonuje w ramach Społecznego Komitetu Wsparcia Euro 2012 (powołanego 6 listopada 2007 r. z inicjatywy środowisk gospodarczych Pomorza), zakłada budowę sieci boisk przyszkolnych w Gdańsku dzięki wsparciu finansowemu przedsiębiorców (pokrywają oni około 2/3 kosztów, a miasto – 1/3). Równocześnie istnieją boiska finansowane z budżetu miasta – średnio dwa rocznie. Miasto Gdańsk chce postawić na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie rozwoju sieci sal gimnastycznych, lokowanych m.in. przy szkołach publicznych. W ten sposób oprócz profesjonalnego zaplecza sportowego budowane są także zaplecza lokalne dla dzieci i młodzieży. Z przeprowadzonych analiz, w porównaniu z największymi miastami w Polsce (za lata 2005–2009), Gdańsk jest liderem, jeżeli chodzi o wydatki ogółem na sport przypadające na jednego mieszkańca. W całej perspektywie inwestycyjnej nie zapomina się o tzw. projektach miękkich zarówno w zakresie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Przygotowywany jest w ramach GOKF mechanizm zagospodarowania i użytkowania obiektów pod okiem specjalistów instruktorów WF, a także wiele programów współpracy w zakresie kształtowania poprawnych zachowań społecznych – kulturalne kibicowanie i użytkowanie obiektów publicznych.
Strategiczne inwestycje sportowe przyczyniają się także do powstania trwałej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz stanowią istotny czynnik rozwoju dla obszarów, w których zostały zlokalizowane. Tak jak w przypadku Euro 2012 do tej pory marginalizowane rejony Gdańska zmieniają swoje oblicze w wyniku rewitalizacji oraz poszerzania przestrzeni inwestycyjnych. Niewątpliwe wpływ ten będzie widoczny także po zakończeniu mistrzostw, służąc zarówno dzielnicy, ale i przestrzeni całego miasta.
Kibice i amatorzy wydarzeń sportowych stanowią sporą grupę mieszkańców Gdańska, których aktywność warto docenić, a budowa profesjonalnie przystosowanych obiektów pozwala na organizację rozgrywek na wysokim poziomie, co przyczynia się do promocji miasta i całego regionu.