Jak podała KNF, wartość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (bez udziału reasekuracji) w związku ze zgłoszonymi już szkodami to kwota 218,2 mln zł. Natomiast wartość zobowiązań z tytułu zawartych przez powodzian umów ubezpieczenia szacowana jest przez zakłady ubezpieczeń na 223,9 mln zł.

Średnia wartość szkody brutto to, według informacji KNF, 2,89 tys. zł.

KNF podkreślił, że ubezpieczyciele są finansowo przygotowani na wypłatę odszkodowań. Zaznaczył także, że w najbliższych tygodniach szacunkowe wartości szkód zmienią się m.in. ze względu na to, że dotychczas zgłoszono jedynie część szkód albo likwidatorzy nie mogli dotrzeć na miejsce szkody. Możliwe jest powstanie pośrednich szkód powodziowych, które ujawnią się dopiero w przyszłości - chodzi np. o straty związane z przerwami w działalności firm.

PZU poinformowało w piątkowym komunikacie, że do spółki zgłoszono ponad 49 tys. szkód powodziowych na terenie całej Polski.

"Ze względu na wciąż przemieszczającą się falę powodziową, aktualnie nie jest możliwe przedstawienie dokładnej informacji na temat wysokości wypłat brutto z tytułu szkód powodziowych. Ostateczna wycena szkód będzie możliwa dopiero po ustąpieniu wody" - podkreśliła spółka.

Umowy reasekuracyjne

PZU poinformowało, że zawarło umowy reasekuracyjne w celu ograniczania wpływu kosztów odszkodowań na wyniki. Funkcjonujące w ramach programu reasekuracyjnego umowy gwarantują ochronę przed szkodami katastroficznym, m.in. takimi jak powódź, huragan, trąba powietrzna.

"Zarząd PZU S.A. ocenia, że wysokość odszkodowań powodziowych obciążających wynik PZU S.A. (po reasekuracji) nie powinna przekroczyć 156 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba szkód powodziowych zgłoszonych w 2009 roku wyniosła 16 617, co obciążyło wynik spółki kwotą 71 mln zł.