Środki na pożyczki i poręczenia dla firm zapisano w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego. Łącznie na ten cel przyznano ponad 60 mln zł, z czego - na podstawie rozstrzygniętego w ubiegłym roku konkursu - 40 mln zł otrzyma Fundusz Górnośląski, a 20 mln zł jego spółka zależna, czyli Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy.

"To z pewnością największy na Śląsku program pomocowy, skierowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw od czasu transformacji gospodarczej, a także jeden z poważniejszych takich w Polsce" - powiedziała dziś rzeczniczka FG, Ewa Grochowska.

Pieniądze z funduszu (na cele inwestycyjne i obrotowe) mają być dla firm tańsze i łatwiej osiągalne niż finansowanie bankowe. Po uzyskaniu pożyczki na inwestycje firma będzie mogła skorzystać z rocznej karencji w spłacie kredytu, która będzie rozłożona na 7 lat. Maksymalna wysokość takiej pożyczki to 600 tys. zł, minimalna 250 tys. zł.

W przypadku pożyczek na cele obrotowe czas karencji i spłaty pożyczki będzie krótszy. Wkład własny, w wysokości 20 proc. wartości pożyczki, wymagany będzie wówczas, gdy środki zostaną skierowane na projekty inwestycyjne.

Oprocentowanie tak skonstruowanego wsparcia finansowego, uwzględniające stopę referencyjną ustaloną przez Komisję Europejską oraz marżę Funduszu Górnośląskiego, mieścić się będzie na ogół w przedziale 6-8 proc. rocznie.

Przedsięwzięcie adresowane jest do mikro, małych i średnich firm z woj. śląskiego

Nowy program pożyczkowo-poręczeniowy jest największym tego typu przedsięwzięciem adresowanym do mikro, małych i średnich firm z woj. śląskiego. Nowa oferta będzie dostępna niezależnie od kontynuowanych wcześniejszych programów pożyczkowych. Jak dotąd w ramach tych programów Fundusz Górnośląski podpisał prawie 800 umów na łączną kwotę blisko 80 mln zł.

Aby dostać pożyczkę z FG, trzeba prowadzić działalność w woj. śląskim lub ościennych, nie zalegać z podatkami, składkami i innymi opłatami. Co ważne, wymaganym kładem własnym mogą być nie tylko pieniądze, ale także np. urządzenia czy surowce do produkcji, a także nakłady na zakup, remont i modernizację nieruchomości poniesione nie później niż rok przed złożeniem wniosku. O formie zabezpieczenia pożyczki decyduje Fundusz wspólnie z przedsiębiorcą.

Należący w większości do samorządu woj. śląskiego Fundusz Górnośląski został powołany w 1995 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla Woj. Katowickiego, który podpisali z rządem przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i przedsiębiorców. Głównym zadaniem FG jest działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.