Kiedy jednostki samorządu terytorialnego mogą prowadzić działalność gospodarczą? Czy podlegają one w tym zakresie jakimś ograniczeniom? Jak powinna wyglądać współpraca samorządów z lokalnymi firmami?
Marcin Walczak
prawnik, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Konfederacji Pracodawców Polskich