EKSPERT RADZI

PROBLEM CZYTELNIKA

WYJAŚNIENIE

Banki na różne sposoby wspierają przedsiębiorców ubiegających się o dotacje unijne. Pierwszy krok to dostarczenie firmom informacji o możliwościach dofinansowania ze środków UE. Takie informacje można znaleźć przede wszystkim u doradców, ale również na stronach internetowych banków, wraz z poradnikami, wyborem programów operacyjnych dla przedsiębiorców i ofertą kredytów pomostowych. Dzięki zgromadzeniu informacji o różnych programach w jednym miejscu przedsiębiorcy mogą w łatwy sposób dowiedzieć się, z jakich programów i na jakie przedsięwzięcia mogą otrzymać dofinansowanie. Takie wsparcie stara się zapewnić m.in. Bank Millennium.

Kolejna rola banku to zapewnienie finansowania projektów, które mają być dofinansowane ze środków UE. Firma starająca się o środki unijne musi wykazać we wniosku o wsparcie, że posiada źródła finansowania wszystkich kosztów inwestycji. Ze środków unijnych możliwe jest finansowanie tzw. kosztów kwalifikowanych, precyzyjnie określonych w dokumentach programowych. Wysokość dofinansowania determinują też miejsce inwestycji oraz wielkość przedsiębiorstwa, dlatego część kosztów kwalifikowanych może nie zostać objęta dotacją. Koszty kwalifikowane nieobjęte dotacją oraz koszty niekwalifikowane pokrywa wkład własny przedsiębiorcy, najczęściej wspomagany przez kredyt bankowy lub leasing.

Dodatkowo banki oferują finansowanie kredytem pomostowym części kosztów inwestycji, które w przyszłości objęte zostaną dotacją, do czasu jej przekazania przedsiębiorcy. Do wniosku o dofinansowanie, aby wykazać pełne finansowanie projektu, przedsiębiorcy załączają bankową promesę kredytową.

Następny etap współpracy przedsiębiorcy i banku w procesie pozyskiwania środków unijnych to realizacja projektu inwestycyjnego. Banki oferują rachunek do obsługi wszystkich rozliczeń związanych z przedsięwzięciem. Przeprowadzanie przepływów finansowych poprzez jeden wyodrębniony rachunek znacząco ułatwia przedsiębiorcom rozliczenia inwestycji oraz przekazywanie informacji do instytucji płatniczych. W niektórych programach operacyjnych wprowadzono obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych do obsługi przedsięwzięcia.

Banki pełnią ważną rolę pośrednika pomiędzy funduszami unijnymi a przedsiębiorcami. Bankowe doradztwo i wyspecjalizowane produkty pozwalają firmom na wykorzystanie szansy, jaką dają dotacje ze środków UE. Jednocześnie rzetelna ocena planów inwestycyjnych przez specjalistów bankowych pozwala często na modyfikację założeń biznesplanu jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i tym samym zwiększenie realności i wiarygodności inwestycji, co bardzo często przesądza o końcowym sukcesie zarówno samego otrzymania dotacji, jak też przeprowadzenia całej inwestycji.