"W związku z dzisiejszymi wypowiedziami prezesa Witolda Kozińskiego, Minister Finansów zwrócił się na piśmie do prezesa Piotra Wiesiołka o wsparcie wniosku rządu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, o przedłużenie dla Polski dostępu do Elastycznej Linii Kredytowej" - napisało MF.

Według wiceministra finansów Dominika Radziwiłła, resort jest w każdej chwili gotów wystąpić z wnioskiem do MFW o przedłużenie dostępu do elastycznej linii kredytowej, co uzasadnia m.in. sytuacja Grecji i innych krajów europejskich.

Koziński poinformował w środę podczas konferencji prasowej, że bank centralny może poprzeć starania o elastyczną linię kredytową (FCL), jeśli rząd o to wystąpi i podpisze z NBP stosowną umowę. Powiedział, że NBP jest "otwarte na rozmowy" z Ministerstwem Finansów, jeśli resort uzna, że wzięcie linii kredytowej jest potrzebne w związku z płynnością płatniczą kraju czy bilansem płatniczym.

"Jeżeli rząd, Ministerstwo Finansów wystąpi do nas z propozycją wzięcia linii kredytowej, to oczywiście poprzemy (wniosek - PAP) po podpisaniu stosownej umowy" - powiedział Koziński.