"Osczędności wyniosą przez trzy lat 30 mld euro i 4,8 mld euro, wcześniej przewidziane na ten rok" - uściślił minister na konferencji prasowej w niedzielę po osiągnięciu porozumienia o pomocy UE i MFW dla pogrążonej w głębokim kryzysie Grecji. Podkreślił, że pomoże to ograniczyć deficyt budżetowy do 3 procent PKB w 2014 roku.

Wśród głównych cięć oszczędnościowych minister zapowiedział zniesienie w sektorze publicznym 13. i 14. pensji oraz 13. i 14. emerytury, które jednak będą dla osób o najniższych dochodach zrekompensowane specjalnymi premiami. Cięcia nie będą dotyczyć zarobków sektorze prywatnym.

Podwyższony zostanie o dwa punkty procentowe podatek VAT na towary konsumpcyjne - z 21 do 23 procent. Podatki na paliwo i alkohol wzrosną o 10 procent

Zadłużenie Grecji osiągnie w 2013 roku 140 mld euro i od 2014 roku zacznie spadać - dodał minister.

W zamian za drastyczne cięcia w wydatkach publicznych UE i MFW zobowiązały się pomóc finansowo znajdującej się na krawędzi upadku Grecji. W niedzielę w Brukseli mają zapaść decyzje w sprawie tej pomocy.