Rada Polityki Pieniężnej nie podziela opinii zarządu Narodowego Banku Polskiego ws. uchwały odnośnie tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe i uznaje za niezgodne z prawem krytykowanie przez zarząd banku centralnego uchwał RPP - poinformowała Elżbieta Chojna-Duch, członek RPP.

"RPP nie podziela opinii zarządu NBP dotyczącego uchwały podjętej przez Radę 30 marca. Rada zgodnie z ustawą o NBP uznaje za niedopuszczalne i niezgodne z prawem krytykowanie uchwał RPP przez zarząd banku centralnego. Zarząd według ustawy o NBP realizuje uchwały RPP" - powiedziała Chojna-Duch.

"Roczne sprawozdanie finansowe jest przyjmowane przez RPP, a prezes NBP jedynie przekazuje je Radzie Ministrów, w terminie do 30 kwietnia danego roku" - dodał.

"Zasady tworzenia i rozwiązywania rezerwy na ryzyko kursowe to wyłączne kompetencje RPP, nie zarządu NBP" - podkreśla Chojna-Duch.

Członek Rady zaznaczył jednocześnie, że przekazywanie sprawy uchwały RPP na forum Europejskiego Banku Centralnego "jest niewłaściwe i niestosowne".

Zarząd NBP: uchwała ta jest obarczona poważnymi wadami prawnymi

W uzasadnieniu do przyjętej 30 marca przez RPP uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim, Rada napisała, że celem uchwały jest doprecyzowanie dotychczas obowiązujących zasad tworzenia i rozwiązywania tych rezerw. Wejście w życie uchwały z dniem uchwalenia, czyli z pominięciem 14 dni od dnia ogłoszenia, wynika z potrzeby uznania ważnego interesu państwa.

Jak poinformował na konferencji po zakończonym w środę posiedzeniu Rady prezes NBP Sławomir Skrzypek, w ocenie zarządu NBP uchwała ta "jest obarczona poważnymi wadami prawnymi".

Chojna-Duch w rozmowie z TVN CNBC poinformowała, że za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych głosowało 6 członków RPP.

"(...) to było 6 osób, które głosowały za tą uchwałą" - powiedziała.