2015 rok jest realną datą przyjęcia przez Polskę euro, ale nie jest celem rządu - powiedział dziś wiceminister finansów Ludwik Kotecki.

Kotecki podkreślił, że celem rządu jest stworzenie warunków do jak najszybszego przyjęcia przez Polskę euro. Jego zdaniem korzyści z wprowadzenia wspólnej waluty będą wyższe od kosztów z tym związanych.

"Datę przyjęcia euro podamy w momencie, kiedy będzie ona możliwa do określenia w sposób wiarygodny" - powiedział Kotecki.

Zaznaczył, że obecnie Polska nie spełnia żadnego warunku dot. przyjęcia wspólnej waluty, zapisanego w traktacie z Maastricht. Podkreślił jednak, że prace nad wprowadzeniem euro są kontynuowane.