Narodowy Bank Polski uważa, że sytuacja gospodarcza Polski pozwala zrezygnować z odnowienia elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz na zasilenie Funduszu - w celu wsparcia krajów dotkniętych kryzysem - w ramach pożyczki bilateralnej oraz rozszerzonej formuły NAB, wynika z poniedziałkowego komunikatu banku centralnego.

"Zarząd Narodowego Banku Polskiego jest przekonany, że sytuacja polskiej gospodarki i systemu finansowego jest obecnie na tyle dobra, że Polska może przejść z grona państw, którym MFW udziela wsparcia, do grona tych, które za pośrednictwem MFW pomagają innym krajom w przezwyciężaniu skutków globalnego kryzysu. Dlatego Zarząd Narodowego Banku Polskiego uważa, że nie jest konieczne występowanie przez Polskę o Elastyczną Linię Kredytową MFW na kolejny okres" - głosi komunikat.

NBP już na początku marca br. sygnalizował, że uważa odnowienie flexible credit line za niepotrzebne. MFW otworzył taką linię, o wartości 20,5 mld USD, w maju 2009 r. Jednakże przedstawiciele Ministerstwa Finansów zapowiadali podjęcie rozmów z MFW w sprawie przedłużenia linii kredytowej.

NBP zadeklarował przy tym, że jest gotowy do zasilenia MFW w ramach pożyczki bilateralnej oraz rozszerzonej formuły NAB (ang. new arrangements to borrow). "Możliwe to będzie po podpisaniu porozumienia dotyczącego warunków finansowania oraz wzajemnych relacji i rozliczeń pomiędzy rządem RP a Narodowym Bankiem Polskim" - czytamy w komunikacie.

Wcześniej w poniedziałek z prezesem NBP Sławomirem Skrzypkiem spotkał się przebywający w Warszawie dyrektor zarządzający MFW Dominique Strauss-Kahn.

Według założeń elastyczna linia kredytowa instrument skierowany do państw znajdujących się w dobrej sytuacji gospodarczej, jednak borykających lub mogących napotkać na przejściowe problemy związane z pozyskaniem finansowania. W przeciwieństwie do standardowych narzędzi wsparcia stosowanych przez MFW zagwarantowanie tych środków nie jest związane z żadnymi dodatkowymi warunkami. Nie są znane także koszty utrzymywania takiej linii.