Na pozytywne rozpatrzenie wniosku wpływa wiele aspektów – tych prostych i bardziej złożonych. Przede wszystkim liczy się poprawność wniosku pod względem formalnym i dołączenie do niego odpowiednich załączników. Biznesplan musi być rzeczowy i zakładać skuteczne działania, zmierzające do realizacji inwestycji, jak i zapewniać przyszły rozwój przedsiębiorstwa.

Każda inwestycja musi być przemyślana i realna już na etapie założeń. Powinna również wpływać pozytywnie na środowisko (otoczenie). Są również czynniki obowiązkowe, które każda planowana inwestycja powinna uwzględniać. Należą do nich m.in.

● wzrost zatrudnienia,

● równość płci – brak dyskryminacji,

● troska o ekologię,

● zapewnienie projektowi trwałości,

● innowacyjność.