Około 34 proc. małych i średnich przedsiębiorstw zarządzane jest przez kobiety - powiedziała w czwartek prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Adamczak. Dodała, że kobiety zgłaszają ok. 15 proc. wynalazków.

"Udział kobiet w biznesie w ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększył. Jednak doświadczenia wielu państw o rozwiniętej gospodarce i wysokim poziomie technologicznym wskazują, że bez odpowiedniego wykorzystania potencjału intelektualnego kobiet w biznesie i nauce, trudno będzie osiągnąć w Polsce większy przyrost PKB" - powiedziała Adamczak podczas międzynarodowej konferencji "Innowacyjność i kreatywność kobiet w nauce i biznesie na rzecz wzrostu gospodarczego".

Zauważyła, że udział kobiet w kadrze akademickiej wynosi ok. 50 proc., a ponad 40 proc. doktoratów uzyskują właśnie kobiety. Jednak są one autorkami jedynie ok. 15 proc. ogółu zgłoszeń patentowych.

"Należy się zastanowić, w jaki sposób zagwarantować kobietom równy dostęp do wszystkich szczebli kariery zawodowej w biznesie i nauce, np. stwarzając odpowiednie przepisy prawne. Odpowiednie wykorzystanie potencjału intelektualnego kobiet zwiększy innowacyjność i konkurencyjność naszej gospodarki" - mówiła Adamczak.

Obecna na konferencji prezes Światowego Stowarzyszenia Kobiet Wynalazców i Przedsiębiorców Mi-Young Han powiedziała, że wykorzystanie kreatywności i innowacyjności kobiet ma olbrzymie znaczenie dla przezwyciężenia globalnego kryzysu.

"Niezwykle istotne jest stworzenie warunków, w których kobiece możliwości twórcze mogłyby się rozwijać" - dodała. Jako przykład podała wymyślone przez kobiety wynalazki: oczyszczacz parowy, osuszacz odpadków żywnościowych, minioczyszczacz powietrza. "Wynalazki te pozwoliły zwykłym gospodyniom domowym stać się odnoszącymi duże sukcesy przedsiębiorcami" - podkreśliła.