Po III kwartałach 2009 roku wynik netto sektora wyniósł 6,96 mld zł.

Wynik działalności bankowej wzrósł w 2009 roku o 2 proc. do 49,5 mld zł.

Odpisy wyniosły w 2009 roku 12 mld zł, podczas gdy po III kwartałach 2009 roku 8,3 mld zł, a rok wcześniej 5,3 mld zł.

Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2009 roku wynosił 13,3 proc., podczas gdy rok wcześniej 11,2 proc.