Ułatwienie już wchodzi w życie. Ministerstwo Gospodarki wyraziło zgodę na jego stosowanie w programie Innowacyjna Gospodarka, a według Klaudii Imach z MG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaczęła je stosować. Jako pierwsze z prostszego rozwiązania skorzystają firmy startujące na początku marca w konkursie na dotacje na zakup infrastruktury badawczej.

– Chcemy wprowadzić nowy system wypłaty na podstawie zestawienia faktur dla wsparcia przyznanego we wszystkich tegorocznych konkursach – deklaruje Monika Karwat-Bury, rzeczniczka PARP.

Dodaje, że firmy, które wcześniej dostały dotacje, będą mogły przejść na nowy tryb rozliczania już przy okazji aneksowania umów o przyznaniu wsparcia, związanego z przejęciem wypłat przez BGK.

Zgodnie ze starymi zasadami, przedsiębiorcy musieli dostarczyć do urzędu wszystkie faktury. Według nowych zaleceń wystarczy jeden dokument, na którym beneficjent wykaże poniesione wydatki. Faktury nadal będą mogły być skontrolowane.

Więcej informacji: Firmy nie będą musiały dostarczać faktur do urzędów.