Po nieformalnym spotkaniu z unijnymi ministrami pracy i spraw socjalnych Szpidla powiedział, że do dyspozycji jest na ten program ok. 100 milionów euro.

Mikrokredytów będzie udzielał Europejski Bank Inwestycyjny. Inicjatywa jest adresowana do bezrobotnej młodzieży oraz do tych, którzy nie zdołali znaleźć pracy przez długi okres. Agencja dpa zwraca uwagę, że ludziom z tych grup, pragnącym podjąć samodzielną działalność gospodarczą, banki prywatne często odmawiają finansowania.

Koncepcja mikrokredytów dla bezrobotnych ma zostać wypracowana przez Hiszpanię, sprawująca obecnie przewodnictwo w UE i zostanie przedstawiona za kilka tygodni.

Eurostat poinformował w piątek, że w strefie euro bezrobocie wynosiło w grudniu 2009 roku 10 proc., a w całej UE 9,6 proc. W obu przypadkach jest to wzrost o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem.