Ubezpieczyciele nie uczą się na błędach konkurentów. W umowach wciąż można znaleźć tzw. klauzule niedozwolone, których stosowania zakazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest ich ponad 40.
Towarzystwa, którym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytknął nieprawidłowości, najczęściej zmieniają zapisy w umowach. Jednak inni ubezpieczyciele usiłują nadal stosować klauzule uznane za niekorzystne dla klientów.
Klienci, którym towarzystwo odmówi wypłaty lub ograniczy wysokość odszkodowania w oparciu o zapisy podobne do umieszczonych w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez UOKiK, mają ułatwione zadanie w dochodzeniu swoich roszczeń.