Dobry pomysł jest decydującym warunkiem w ubieganiu się o fundusze na rozwój przedsięwzięć technologicznych w projekcie Media 3.0. Można zdobyć pieniądze i fachowe wsparcie.
Środki na przekucie pomysłu technologicznego w podmiot gospodarczy mogą sięgać nawet 1 mln zł. Są one dostępne w projekcie Inwestycje w multimedia jako szansa na rozwój innowacji w Polsce, nazywanym w skrócie Media 3.0. Ten z kolei jest realizacją jednego z działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a mianowicie działania oznaczonego numerem 3.1 – Inicjowanie działalności innowacyjnej. Operatorami projektu, którego budżet wynosi ok. 15 mln zł, są: Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Uniwersytet Warszawski – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego oraz spółka Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne z Nowego Sącza. Ten ostatni podmiot odgrywa rolę koordynatora.

Komercjalizacja pomysłu

Wsparcie oferowane jest osobom przedsiębiorczym z innowacyjnymi pomysłami. Wiek nie stanowi tu decydującego warunku, a jedynie obywatelstwo polskie i gotowość do realizacji przedsięwzięcia na terenie Polski. Zgłoszenia, jak podkreślają operatorzy, mogą pochodzić ze środowiska akademickiego, ale też spoza niego, np. z korporacji. Przy czym powinny być przedstawione przez pojedynczych ludzi lub małe zespoły, a nie przez już funkcjonujący na rynku podmiot. Chodzi bowiem o pomoc w realizacji pomysłu i przekształcenie go w przedsiębiorstwo. Muszą też mieścić się w którejś z następujących kategorii: animacja i grafika 3D, internet i nowe media, e-learning, technologie mobilne, telekomunikacja, technologie gier, aplikacje – oprogramowanie, film – wideo – audio, e-marketing – reklama, inteligentne rozwiązania.
– Oferujemy młodym, energicznym i co najważniejsze mającym pomysł ludziom wszechstronną pomoc, która doprowadzi do wcielenia go w życie i nadania mu kształtu komercyjnego przedsięwzięcia. Nasza pomoc obejmuje cały proces komercjalizacji przedsięwzięcia, a więc szkolenia, rozmowy z ekspertami, współtworzenie biznesplanu, strategii rynkowej i studium jej wykonalności, doradztwo – deklaruje Kinga Pawłowska, dyrektor projektu.Dwa etapy

Projekt Media 3.0 zakłada pomoc początkującym przedsiębiorcom w dwóch etapach. Najpierw sprawdzany będzie potencjał rynkowy zgłoszonego pomysłu.
– Na tym etapie obok samego przedsięwzięcia duże znaczenie będą miały umiejętności pomysłodawców do współpracy i wspólnego rozwijania go – zaznacza Kinga Pawłowska.
Jeśli przedsięwzięcie okaże się opłacalne ekonomicznie, a reprezentujące go osoby zdolne do współpracy, to dojdzie do powołania spółki. Park Technologiczny – Miasteczko Multimedialne zainwestuje w ten wehikuł – zasili kapitałowo nowo powstałe przedsiębiorstwo przez objęcie w nim udziałów. Zgodnie z unijnymi zasadami pomocy (de minimis) równowartość kapitałowego zaangażowania instytucji wspierającej w tego rodzaju inwestycjach nie może przekroczyć 200 tys. euro (według kursu z dnia udzielenia pomocy) ani 50 proc. udziałów w nowo utworzonym wehikule. Miasteczko Multimedialne zapowiada też, że wycofa się z tej inwestycji w ciągu pięciu lat.

Spółka z inwestorem

Obecnie trwa przyjmowanie pomysłów do Multimedialnego Miasteczka w Nowym Sączu (zob. www.milionnastart.pl). Zgłoszenia poddane zostaną rekrutacji, co doprowadzi do wyłonienia 75 koncepcji innowacyjnego przedsięwzięcia. Pomysłodawcy tych projektów wezmą następnie udział w warsztatach, których celem jest wskazanie 30 najlepszych pomysłów na biznes. Stojący za nimi ludzie mogą liczyć na specjalistyczne doradztwo w zakresie prawa, finansów i marketingu. Indywidualne konsultacje i szkolenia mają być pomocą do określenia wyceny i rynkowej nośności przedsięwzięcia. Przed wakacjami 2010 r. 12 najlepszych pomysłodawców może liczyć na kapitałowe wsparcie inwestora i wspólne z nim uruchamianie, a następnie rozwijanie technologicznego biznesu.
Inwestor prywatny, wchodząc do spółki, negocjuje z nią umowę o współpracy i może ukształtować ten dokument w sposób korzystny jedynie dla siebie. W przypadku inwestora reprezentującego fundusze unijne zasady współpracy są już z góry określone – inwestor realizuje cel ustalony w zasadach wydatkowania unijnych środków.