Deficyt budżetowy w przyszłym roku będzie większy niż przewiduje projektowana ustawa, gdyż część wydatków jest "zamiatana pod dywan" - powiedziała we wtorek podczas debaty budżetowej Aleksandra Natalli-Świat (PiS). Zaproponowała utworzenie tzw. kotwicy budżetowej, dzięki której możliwe by było kontrolowanie wzrostu długu publicznego.

Posłanka zaznaczyła, że zakładany poziom deficytu budżetowego w 2010 roku ma wynieść 52,2 mld zł, ale rząd tak skonstruował budżet - wprowadził podział na budżet krajowy i budżet środków europejskich - że "doskonale utrudnia analizę finansów publicznych". "Deficyt środków europejskich nie jest wliczany do deficytu budżetu państwa, a to kolejne 14,4 mld zł" - mówiła Natalli-Świat.

Dodała, że finansowanie budowy dróg, podobnie jak w 2009 r., ma się odbywać poprzez Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Na ten cel ma być wydane ponad 27 mld zł, z tego prawie 19 mld zł ma być pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i emisji obligacji. Tak więc w 2010 r. "zamieciono pod dywan", czyli przesunięto do KFD 18,9 mld zł - uważa Natalli-Świat.

Jej zdaniem kolejną problemem jest finansowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Dotacja budżetowa nie pokryje potrzeb Funduszu w 2010 r., toteż ma być zasilony on z pieniędzy Funduszu Rezerwy Demokratycznej w kwocie 7,5 mld zł i ma być zaciągnięta na ten cel pożyczka ok. 3,8 mld zł.

Według posłanki PiS uwzględniając braki środków z KFD i FUS oraz deficyt środków europejskich, rzeczywisty deficyt budżetowy sięgnie blisko 97 mld zł.

Zdaniem posłanki, naprawa finansów publicznych musi się zacząć od przedstawienia ich stanu faktycznego. "Najwyższy czas przywrócić przejrzystość i stabilność finansów publicznych i skończyć z zasadą kreatywnej księgowości" - podkreśliła Natalli-Świat.

Zgodnie z projektem w przyszłym roku dochody wyniosą 248 mld 868 mln 601 tys. zł

"PiS proponuje przywrócenie zasady "kotwicy budżetowej", narzędzia umożliwiającego kontrolę długu publicznego poprzez kształtowanie relacji dochodu i wydatku. Ta sprawdzona w latach 2006-2007 zasada pozwoli budować stabilną i wiarygodną politykę finansową w miejsce skokowych zmian" - powiedziała Natalli-Świat.

Wyjaśniła, że chodzi o zarządzanie wielkością długu publicznego poprzez odpowiedzenie określenie relacji pomiędzy dochodami, a wydatkami. Dodała, że "wprowadzenie kotwicy budżetowej i ograniczenie wzrostu deficytu wymaga wprowadzenia zmian konsolidacyjnych w sektor finansów publicznych, w miejsce "wypychania" poza budżet, optymalizacji wydatków w miejsce szukania oszczędności i zwiększenia dochodów poprzez poszerzenie bazy podatkowej".

Zgodnie z projektem w przyszłym roku dochody wyniosą 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł. Przychody z prywatyzacji osiągną ok. 25 mld zł. Ministerstwo Finansów zakłada, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł. Z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3, PIT - 36 mld zł.