Rząd chce, by operatorzy komórkowi zbierali informacje o lokalizacji telefonu w czasie trwania każdej rozmowy. Zdaniem operatorów ten wymóg wykracza poza ramy wyznaczone unijnymi dyrektywami, a jego wdrożenie będzie kosztowne.
Zapis, który niepokoi operatorów, został wprowadzony do przygotowywanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu rozporządzenia w ostatniej chwili.

UKIE bada sprawę