Dziennik Ubezpieczeniowy to periodyk rozsyłany codziennie w formie elektronicznej na skrzynki pocztowe menedżerów towarzystw. Jedno z nich przekazywało serwis niezgodnie z warunkami umowy.

– Z jednej strony Dziennik dystrybuowany był wewnątrz firmy w liczbie egzemplarzy przekraczających określoną w umowie prenumeraty. Z drugiej – rozsyłano go także do firm zewnętrznych – mówi Marcin Z. Broda, właściciel firmy Ogma, wydawcy serwisu.

Wydawca zażądał zadośćuczynienia. Sprawę załatwiono polubownie. Marcin Z. Broda nie chce ujawnić wartości odszkodowania. Z naszych informacji wynika, że jest to około 33 tys. zł.

Marcin Broda przyznaje, że stara się sprawdzać, czy jego dzienniki nie są nielegalnie rozprowadzane. Nie zawsze jednak żąda odszkodowania.

– Reagujemy wtedy, gdy rozpowszechnianie niezgodne z warunkami prenumeraty osiąga dużą skalę, a prenumerator zaczyna rozsyłać nasz dziennik także innym firmom – tłumaczy Marcin Z. Broda.

Mówi, że choć w ciągu ostatnich dziesięciu lat interweniował wiele razy, tylko w kilku przypadkach firmy nie przyznawały się do łamania prawa i nie chciały zgodzić się na odszkodowanie.

– Kwotę odszkodowań z tego tytułu w ciągu ostatnich kilku lat szacować można na 100 tys. zł. Przeważnie sprawy udaje się zakończyć polubownie, poszerzając po prostu warunki współpracy – twierdzi Marcin Z. Broda.

Podobne boje, tyle że z firmami monitorującymi rynek prasy i sprzedającymi wycinki, toczą wydawcy prasy. Rynek wart jest rocznie około 30 mln zł, a firmy żyjące z monitoringu nie chciały dotychczas dzielić się przychodami. Dlatego wydawcy założyli spółkę ReproPol, która sprzedaje licencje upoważniające do korzystania z wycinków ze 152 tytułów prasowych.

Innym problemem jest wykorzystywanie w internecie (i zarabianie na nich) treści wydawców prasy bez dzielenia się z nimi przychodami. Infor Biznes, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, wygrał niedawno w takiej sprawie proces z Al Pari Business Centre, wydawcą serwisu Mojeprawo.pl. Sąd przyznał Infor Biznes odszkodowanie w wysokości ponad 103 tys. zł. Z dwoma innymi serwisami wydawca podpisał natomiast porozumienia o łącznej wartości ponad 160 tys. zł.