Spowolnienie gospodarcze doprowadziło do spadków wynagrodzeń a nawet masowych zwolnień. Biorąc pod uwagę stopień zadłużenia społeczeństwa, sytuacja wydaje się być niepokojąca. Popadnięcie w pętlę kredytową oznacza spłacanie kredytów poprzez zaciąganie nowych. Bardzo ważnym jest, aby nie dopuścić do sytuacji kiedy traci się płynność czy nawet płaci odsetki od odsetek.

Działania zapobiegawcze

W momencie pogorszenia sytuacji finansowej spowodowanej niższymi dochodami czy utratą pracy, należy zgłosić się do kredytodawcy. Bankom zależy na odzyskaniu pożyczonych pieniędzy, dlatego z pewnością nie zbagatelizują zgłoszonego problemu. Instytucje finansowe posiadają szereg instrumentów, pomocnych w przejściu chwilowych lub dłuższych kłopotów finansowych. Bank może zaproponować wakacje kredytowe czyli jedno lub kilkumiesięczną przerwę w spłacie kredytu, zmianę sposobu wyliczania raty (zamiast wyższych rat malejących można zamienić je na raty równe) lub wydłużenie okresu spłaty zadłużenia. W sytuacji kiedy nie posiadamy kredytu mieszkaniowego a kilka mniejszych np. kredyt na raty, gotówkowy, w koncie, warto zastanowić się nad konsolidacją zadłużenia.

Kto może ogłosić bankructwo

Kiedy żadne z powyższych rozwiązań nie prowadzą do naprawienia sytuacji finansowej, pozostaje możliwość ogłoszenia bankructwa. Od końca marca 2009r. osoby prywatne mogą otrzymać status niewypłacalności. Jednak aby nie doprowadzić do nadużyć, osoba zadłużona musi spełnić szereg warunków. Ogólnie, upadłość może ogłosić dłużnik, który stał się niewypłacalny wskutek wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności. Nie obejmuje to zatem osób, które zaciągnęły nowe zobowiązania będąc już niewypłacalnymi czy kiedy następuje rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie dłużnika. Co więcej, aby skorzystać z nowej ustawy nie można być ani rolnikiem, ani biznesmenem, który nie spełnił obowiązku wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Aby rozpocząć proces upadłościowy należy udać się z odpowiednim wnioskiem i oświadczeniem do sądu rejonowego. Wniosek można przygotować samemu a w przypadku wystąpienia jakiś braków, sąd wezwie dłużnika do ich usunięcia.

Korzyści

Upadłość konsumencka ma chronić przed narastającą spiralą odsetek. Z wnioskiem o uznanie bankructwa może wystąpić tylko sam zainteresowany, a z chwilą jej ogłoszenia, wierzyciele nie mogą już naliczać żadnych dodatkowych opłat czy odsetek. Dzięki temu, konsument wie jak wysokie jest jego zadłużenie i wobec kogo. Zadłużony ma 5 lat (w szczególnych przypadkach –7 lat) na pełną lub częściową spłatę swoich zobowiązań. Najważniejszym jest, iż po upływie tego czasu może zacząć nowe życie bez długów.