Zarząd amerykańskiej Rezerwy Federalnej podjął decyzję o udzieleniu AIG dwuletniego kredytu w wysokości 85 mld dol. Pożyczka jest udzielona na dwa lata przy oprocentowaniu LIBOR+850 pkt baz. Jednym z elementów porozumienia w tej sprawie jest zobowiązanie zarządu do zwrotu tych kwot, głównie dzięki sprzedaży aktywów, czyli posiadanych spółek. Zarząd amerykańskiego AIG liczy, że ta transakcja rozwieje wątpliwości agencji ratingowych co do wypłacalności holdingu i da czas na zbycie aktywów na korzystnych warunkach.

Grzegorz Rojewski, prezes AIG Banku w Polsce, w rozmowie z Radiem PiN powiedział, że bank jest w dobrej kondycji, ale nie ma gwarancji, że nie zmieni właściciela. Władze Amplico Life uspokajają, że spółka ma 6,4 mld zł ulokowanych w Polsce i podlegających polskiemu nadzorowi środków, gwarantujących wypłatę bieżących i przyszłych świadczeń klientów.