Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii.

Bartkiewicz jest związany z Bankiem Śląskim od 1991 roku. Funkcję prezesa pełnił od 1995 roku.

W związku ze złożoną rezygnacją rada nadzorcza ING Banku Śląskiego poinformowała, że podejmie niezwłocznie działania zmierzające do wyboru nowego prezesa i przeprowadzenia związanej z tym procedury prawnej.