Według szacunków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pod koniec 2008 roku takich osób było około 200 tysięcy. Po czerwcowej zmianie przepisów, która znacznie złagodziła karę, jaką może wyegzekwować policja za brak ubezpieczenia, możemy się spodziewać znacznego wzrostu liczby pojazdów bez OC.

Kontrowersyjna zmiana przepisów

Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym, która weszła w życie w czerwcu tego roku, wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Według starych przepisów pojazd kierowcy, który nie posiadał ważnej polisy OC, był odholowywany na policyjny parking. Taka kara wiązała się ze znacznym uszczupleniem portfela. Teraz policja ma tylko prawo do wręczenia mandatu wysokości do 250 zł. Na tym nie kończą się konsekwencję omijania przepisów. Policja poinformuje także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny o braku dowodu zawarcia ubezpieczenia. Jeżeli okaże się, że kierowca nie tylko zapomniał zabrać ze sobą polisy, ale rzeczywiście jej nie wykupił, UFG nałoży na niego kolejną opłatę.

Zmiana przepisów wzbudziła mnóstwo kontrowersji w środowisku ubezpieczeniowym. Jeszcze w czerwcu Polska Izba Ubezpieczeń zaskarżyła nowelizację do Komisji Europejskiej. Zdaniem Izby nowe przepisy nie są zgodne z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej, które ma zwiększać a nie zmniejszać bezpieczeństwo na drogach. Komisja Europejska przyjęła skargę i zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Wszystko wskazuje na to, że przepis będzie jednak musiał ulec zmianie i kary za brak OC będą surowsze.

Kary za brak OC

Konsekwencje za brak ważnego ubezpieczenia nie kończą się na karach, które egzekwuje Policja. Sprawa jest przekazywana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który nakłada na kierowcę kolejne opłaty.

Kary za brak OC komunikacyjnego

brak OC

samochody osobowe

samochody ciężarowe lub autobusy

pozostałe pojazdy

do 3 dni

100 EUR

160 EUR

20 EUR

do 14 dni

250 EUR

400 EUR

50 EUR

powyżej 14 dni

500 EUR

800 EUR

100 EUR