Nieuczciwe praktyki koncernów farmaceutycznych nie zostały wystarczająco napiętnowane w raporcie Komisji Europejskiej.
Raport KE z badania sektora farmaceutycznego wywołał kontrowersje w branży i liczne komentarze w mediach. Był również omawiany na łamach Gazety Prawnej (nr 175). Autor artykułu ograniczył się jednak do przedstawienia końcowych wniosków Komisji, nie przybliżając treści raportu, a w szczególności nie analizując ujawnionych w nim faktów. Prawdą jest, że Komisja nie zdecydowała się wprost zaatakować producentów leków innowacyjnych i otwarcie napiętnować stosowanych przez nich metod ograniczania konkurencji ze strony tańszych leków generycznych. Opisała jedynie stosowane praktyki. Te nie pozostawiają jednak żadnych wątpliwości co do ich rzeczywistego celu, czyli ograniczenia konkurencji. Takimi działaniami są m.in. strategie patentowe, ukierunkowane na maksymalne wydłużanie ochrony patentowej najlepiej sprzedających się leków poprzez tworzenie tzw. gąszczy patentów.
Polegają one na zgłaszaniu ciągle nowych patentów chroniących ten sam lek i choć dotyczą zwykle zupełnie nieistotnych zmian i ulepszeń, są potem podstawą wytaczania producentom generycznym licznych spraw sądowych, w większości przegrywanych przez koncerny.