Czy spółki kolejowe mogą ubiegać się o rekompensatę niektórych wydatków związanych z transportem?
Od 2001 roku działalność kolei w zakresie przewozu i utrzymania infrastruktury rozdzielono między spółki powstałe w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Państwowego PKP. Na spółki te nałożono obowiązki finansowania zadań, które nie zawsze znajdują się w zakresie oferowanych przez nie usług lub nie są bezpośrednio związane z ich działalnością, jak np. utrzymywanie skrzyżowań dróg publicznych z liniami kolejowymi nałożony wyłącznie na spółkę zarządzającą infrastrukturą kolejową.
Tym samym przedsiębiorstwo prowadzące działalność w jednej gałęzi transportu jest obciążone wydatkiem, który nie występuje w innych gałęziach transportu.