"Konsultacje są przewidziane do 5 października, a dyskusję ewentualnych uwag i niezbędne uzgodnienia planujemy zakończyć do końca października br." - poinformował departament. Resort proponuje, aby 629 tys. rodzin uprawnionych do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej mogło korzystać z 30-proc. zniżki na energię elektryczną.

Ulga dotyczyłaby określonego limitu energii elektrycznej, który zależałby z kolei od wielkości gospodarstwa domowego. Osoby samotne miałyby prawo do bonifikaty na 1000 kWh rocznie, rodziny 2-4 osobowe - na 1250 kWh, a rodziny składające się z więcej niż 4 osób mogłyby mieć 30 proc. zniżki na 1,5 tys. kWh w roku. Chętni do skorzystania z takiej ulgi, zwracaliby się do ośrodka pomocy społecznej o wystawienie zaświadczenia, które potwierdzi uprawnienie do korzystania z zasiłku oraz liczbę osób w rodzinie. Warunkiem uzyskania zniżki będzie też regularne opłacanie rachunków za prąd.

"Dobrze, że taki projekt powstał, jednak nasz urząd ma parę zastrzeżeń m.in. do finansowania systemu ulg oraz do nałożenia na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązków o charakterze pomocowym" - oceniła w środę w rozmowie z PAP rzeczniczka Urzędu Regulacji Energetyki Agnieszka Głośniewska. "Naszym zdaniem to ośrodki pomocy społecznej powinny naliczać i udzielać wsparcia uprawnionym odbiorcom, a nie firmy energetyczne" - dodała.

Resort gospodarki proponuje, aby przedsiębiorstwa energetyczne wystawiały uprawnionym rachunki z 30-procentową zniżką na podstawie comiesięcznych list z ośrodków pomocy. Różnicę w cenie rekompensowałyby sobie w rozliczeniu podatkowym, po uregulowaniu rachunku przez uprawnionego odbiorcę. Urzędnicy MG rekomendują potrącenie od podatku VAT, ponieważ umożliwiałoby to przedsiębiorstwom energetycznym comiesięczne rozliczanie rekompensat.

Ochrona tzw. odbiorców wrażliwych, to jeden z warunków prezesa URE, aby uwolnić ceny prądu dla gospodarstw domowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt resortu gospodarki trafił do nich we wtorek i jest za wcześnie na jego ocenę. "Zawartym w nim rozwiązaniom musimy się uważnie przyjrzeć pod kątem zgodności z prawem Unii Europejskiej" - powiedział PAP wiceminister finansów Maciej Grabowski. Przypomniał, że podatek VAT regulowany jest na poziomie całej wspólnoty.

Na początku sierpnia w rozmowie z PAP wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak zapowiadał, że resort gospodarki w październiku przedstawi w Sejmie projekt wsparcia odbiorców energii elektrycznej o niskich dochodach. Przyjęcie proponowanego rozwiązania, zdaniem Pawlaka, pozwoliłoby uwolnić ceny prądu dla odbiorców indywidualnych na początku przyszłego roku.

Ochrona tzw. odbiorców wrażliwych, to jeden z warunków prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, aby uwolnić ceny prądu dla gospodarstw domowych. "W warunkach wolnych cen energii konieczna jest ochrona odbiorców, nie tylko wrażliwych. Chodzi m.in. o maksymalne ułatwienie zmiany sprzedawcy, a także o większe uprawnienia dla prezesa URE" - powiedziała w środę PAP rzeczniczka Urzędu Agnieszka Głośniewska. Wyjaśniła, że prezes URE powinien mieć możliwość na przykład określenia maksymalnej ceny na tym rynku oraz skutecznego nakładania kar.