W styczniu br. prezes UOKiK wszczęła na wniosek Jeronimo Martins Dystrybucja postępowanie antymonopolowe w sprawie zamiaru przejęcia przez ww. spółkę kontroli nad Plus Discount. Transakcja podlegała zgłoszeniu do UOKiK, ponieważ biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył 50 mln euro w Polsce. W trakcie postępowania zgłaszający - w tym wypadku Jeronimo Martins - ma obowiązek przekazania zgodnych z prawdą informacji. Z analiz UOKiK wynika, że spółka udzieliła Urzędowi nieprawdziwe dane.

W związku z tym 3 września br. prezes UOKiK wszczęła postępowanie antymonopolowe w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Jeronimo Martins. Zdaniem UOKiK we wniosku dotyczącym zamiaru koncentracji spółka podała nieprawdziwe dane dotyczące jednego z rynków lokalnych.

Za podanie nieprawdziwych danych we wniosku zgłoszeniowym prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 50 mln euro. Ponadto warto zauważyć, że sankcje pieniężne mogą również zostać nałożone na osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwie, które na żądanie prezesa przekazały nieprawdziwe informacje. Kary mogą wówczas sięgać do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.