Jak podał w środę GUS na koniec czerwca 2009 r. w Polsce prowadziło działalność 71 banków komercyjnych, czyli o sześć więcej niż rok wcześniej. Z 13 do 23 wzrosła liczba banków, które poniosły stratę.

Wynik finansowy banków brutto obniżył się w tym czasie o 48,8 proc., a wynik netto o 49,7 proc. Przyczyną był wzrost kosztów, przede wszystkim rezerw na kredyty zagrożone i spadek dochodów z działalności bankowej.

Depozyty ogółem osiągnęły wartość 583,2 mld zł.

W bankach komercyjnych 67,4 proc. stanowiły depozyty gospodarstw domowych; w portfelach banków spółdzielczych wyniosły one aż 88,1 proc.

Wartość kredytów udzielonych przez banki w I półroczu wyniosła 644 mld zł, w tym dla sektora niefinansowego 626,5 mld zł. Banki komercyjne udzieliły 94,4 proc. tego rodzaju kredytów, na kwotę 607,8 mld zł. Znaczną ich część stanowiły kredyty mieszkaniowe (37 proc., tj. o 5,5 pkt proc. więcej niż przed rokiem).

Z danych GUS wynika również, że w I kwartale 2009 r. o 36 proc. wzrosło zadłużenie gospodarstw domowych.

Zdaniem ekspertki PKPP Lewiatan Małgorzaty Krzysztoszek, zadłużenie gospodarstw domowych wynika przede wszystkim ze wzrostu kwot udzielonych kredytów mieszkaniowych. "Częściowo wiąże się to ze wzrostem wartości obcych walut, przede wszystkim franka, ale także z większą liczbą kredytów udzielonych gospodarstwom domowym" - wyjaśniła.