– Wpłynęło 13 wniosków taryfowych i czekamy już tylko na dokumenty od Vattenfall Sales Poland – powiedziała Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki tuż przed zakończeniem pracy urzędu.

Z dokumentów, które regulator zdążył wczoraj jedynie przejrzeć, a nie były to wszystkie wnioski, jakie otrzymał, wynikało, że sprzedawcy chcą jego zgody na podwyżki cen o 17–21 proc.

Obecnie tylko RWE Polska i Vattenfall Sales Poland stosują ceny niezatwierdzone przez regulatora. Ich odpowiedź na wezwanie URE nie oznacza automatycznie, że zgodzą się z jego decyzjami.

– Złożenie wniosku nie zmienia naszego stanowiska, że nie podlegamy obowiązkowi stosowania taryf zatwierdzanych przez prezesa URE – mówi Iwona Jarzębska, rzecznik RWE Polska.

Podstawą kalkulacji cen detalicznych, które zatwierdza regulator, są stawki hurtowe. Sprzedawcy chcą podwyżek, mimo że ceny hurtowe na przyszły rok są zbliżone do tych, po których prąd był sprzedawany na ten rok w 2008 roku. Zdaniem sprzedawców do kalkulacji cen detalicznych na 2009 rok musieli oni przyjąć zaniżone ceny hurtowe. Opłaty samego prądu stanowią około 50 proc. łącznych cen za energię elektryczną.