Prowadząc firmę ochroniarską, można liczyć nawet na kilkaset tysięcy złotych jednorazowego zarobku w przypadku pilnowania porządku na dużych imprezach masowych. Zyski zależą od liczby widzów takiego wydarzenia oraz od rodzaju widowiska. Inne są stawki za koncert, a inne za ochronę meczów piłkarskich.

– Zabezpieczenie średniej wielkości koncertu o liczbie 5 tys. uczestników przez sześć godzin w terenie otwartym to koszt rzędu 15 tys. zł netto. Zabezpieczenie meczu piłki nożnej o podwyższonym ryzyku przy liczbie 45 tys. widzów wyniesie już około 350 tys. zł – mówi Tomasz Machacz, wiceprezes zarządu w firmie Nova System. Dodaje, że przy tak dużym przedsięwzięciu firma może potrzebować nawet 900 ochroniarzy.

Przedsiębiorca, który zamierza zająć się ochroną imprez masowych, musi się liczyć z zainwestowaniem na początku przynajmniej 500 tys. zł. Jednak kwota ta może być inna i zależy od zakresu działalności. Rzadko kiedy przedsiębiorcy skupiają się wyłącznie na zapewnianiu bezpieczeństwa podczas koncertów czy meczów.

Wymagana koncesja

Założenie firmy ochroniarskiej nie jest jednak proste. Zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) założyć takie przedsiębiorstwo może osoba, która uzyska koncesję określającą zakres i formę prowadzenia takiej działalności. Koncesję na takie usługi wydaje minister spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Jednak, aby w ogóle móc myśleć o takiej formie działalności gospodarczej, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Bez nich nie jest możliwe uzyskanie koncesji.

O wydanie koncesji może ubiegać się przedsiębiorca, który posiada licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia. Jeżeli firma działa w formie spółki, to taką licencję powinna posiadać co najmniej jedna osoba będąca wspólnikiem spółki lub członkiem zarządu. Za wydanie koncesji trzeba zapłacić 616 zł.