Analitycy domu mediowego ZenithOptimedia Polska skorygowali wczoraj swoje wcześniejsze analizy dotyczące II kwartału na rynku reklamy. Jeszcze w czerwcu zakładali, że rynek skurczył się w tym okresie o 4,2 proc., dziś uważają, że spadek był głębszy i wyniósł 6 proc.

– Spowolnienie na krajowym rynku mediów wobec 11-proc. wzrostu w 2008 roku to efekt pogarszającej się sytuacji gospodarczej i wyników finansowych wielu przedsiębiorstw, które tną wydatki na reklamę. Wobec stale zmieniających się prognoz rynkowych uważam, że wskaźniki tempa PKB i konsumpcji również ulegną korekcie i będą bliższe raczej 1–1,5 proc. w 2009 roku – mówi Jakub Potrzebowski, prezes ZenithOptimedia w Polsce.

Według niego w II kwartale najbardziej ucierpiała prasa i magazyny, w których wydatki skurczyły się, odpowiednio, o 17 i 13 proc. W telewizjach i radiu budżety obcięto o 6 proc. Zdaniem Jakuba Potrzebowskiego, spadek w prasie to wynik migracji reklamodawców do internetu.

– Pomimo zmniejszenia udziałów i budżetów ceny w prasie nieznacznie rosną, co wynika z faktu, iż gazety i magazyny ze względu na ponoszone koszty stale muszą utrzymać pewien określony poziom dochodowości. Stąd też nieznaczne wzrosty cen pomimo spadku udziałów – podkreśla Jakub Potrzebowski, prezes ZenithOptimedia Polska.

Zdaniem ZenithOptimedia Polska w II kwartale wydatki na reklamę w sieci wzrosły aż o 15 proc.

– Bardzo istotnym trendem, który będzie się pogłębiał, jest przesunięcie udziałów z mediów drukowanych do internetu. To naturalna ewolucja, którą można zaobserwować na rozwiniętych rynkach reklamowych w USA oraz Europie Zachodniej – podkreśla Jakub Potrzebowski, prezes ZenithOptimedia Polska.

Szacunek na temat internetu jest jednak zaskakujący. Znacząco różni się bowiem od przewidywań innych domów mediowych. Zdaniem CR Media Consulting w II kwartale budżety reklamowe w sieci po raz pierwszy w historii się skurczyły. I to aż o 6,9 proc.

Zdaniem analityków Zenith Optimedia Polska w efekcie obecnej sytuacji na rynku ceny reklam w telewizji, radiu i outdoorze spadną, wzrosną natomiast stawki w internecie. W prasie i magazynach, ze względu na koszty utrzymania, ceny pozostaną na poziomie podobnym do ubiegłorocznego.

W tym roku, według ZenithOptimedia, wydatki reklamowe skurczą się o 5,9 proc. do 7,29 mld zł. W przyszłym roku można się spodziewać odbicia. Wydatki reklamowe powinny wzrosnąć o 0,5 proc.

GORZEJ TAKŻE W PR

Cięcia dotykają nie tylko rynku reklamy, ale także usług public relations. Zdaniem agencji Liberty Group, w I półroczu cięcia wydatków na działania komunikacyjne sięgnęły około 30 proc. wśród największych polskich firm. Zdaniem firmy wydatki w tym roku skurczyć się mogą z około 450 mln zł w roku ubiegłym do około 300 mln zł w roku 2009.