Spośród tytułów opiniotwórczych najlepiej poradziła sobie Gazeta Prawna. Jej sprzedaż w lipcu spadła w stosunku do lipca roku ubiegłego o 5,6 proc. i wyniosła 61,7 tys. egz. Jednocyfrowe spadki dotknęły też tabloidy. Sprzedaż Faktu zmniejszyła się o 5,3 proc. do 465,8 tys. egz., a Super Expressu – o 4,6 proc., do 190,3 tys. egz. Wynik Przeglądu Sportowego był gorszy o 9,1 proc. i wyniósł 61,2 tys. egz. Najbardziej skurczyła się sprzedaż Parkietu – o 27,1 proc., do 7,2 tys. egz. O 18,1 proc., do 72,8 tys. egz. spadła z kolei sprzedaż Dziennika. Podobnie – o 17,2 proc., do 14,9 tys. egz. – zmniejszył się natomiast wynik Pulsu Biznesu. Rzeczpospolita sprzedawała w lipcu 110,7 tys. egz., co jest wynikiem o 15,6 proc. gorszym niż rok wcześniej. Gazeta Wyborcza natomiast pogorszyła swoją sprzedaż o 14 proc., do 315,7 tys. egzemplarzy.

Od początku roku najlepiej ze spadającą sprzedażą radzi sobie Gazeta Prawna. Od stycznia do lipca jej sprzedaż jest tylko o 2,4 proc. niższa niż w tym samym okresie roku ubiegłego i wynosi 76,3 tys. egz. Jednocyfrowe spadki, choć większe, zanotowały w tym czasie także tabloidy. Wynik Faktu pogorszył się o 6,5 proc., do 473,4 tys. egz., a Super Expressu – o 4,9 proc. do 195,9 tys. egz. Najbardziej zmienił się wynik Dziennika, którego sprzedaż spadła o 35,4 proc., do 81,9 tys. egz. Parkiet sprzedawał średnio 8,3 tys. egz., czyli o 23,4 proc. mniej niż przed rokiem. Puls Biznesu stracił 17,1 proc. i jego sprzedaż wyniosła 15,5 tys. egz. Sprzedaż Gazety Wyborczej zatrzymała się na 348,2 tys. egz., co oznacza zmniejszenie o 14 proc. Rzeczpospolita sprzedawała średnio 120,1 tys. egz. – o 13,6 proc. mniej.