"Myślę, że jesteśmy w środku kryzysu, chociaż polska gospodarka daje sobie z tym kryzysem radę" - powiedział Steinhoff podczas środowej debaty Business Centre Club. Wynika to - zdaniem ekonomisty - z obiektywnych warunków funkcjonowania polskiej gospodarki, a nie wyłącznie działań rządu. "Osłabiając wpływ tego kryzysu, jesteśmy pasażerami na gapę" - zaznaczył. Wytknął rządowi wprowadzanie "antybodźców", np. podwyżki akcyzy na samochody o pojemności powyżej 2 litrów.

"To w jakim stanie będzie polska gospodarka za rok albo dwa, będzie zależało z jednej strony od sytuacji gospodarki światowej, ale przede wszystkim od tempa reform" - ocenił Steinhoff. Zarzucił rządowi Donalda Tuska nieprzeprowadzenie reformy finansów publicznych. Ponadto Steinhoff uważa, że należy przyspieszyć prywatyzację, ale nie w oderwaniu od polityki gospodarczej, jak ma to obecnie miejsce.

Z kolei w opinii b. wiceministra finansów prof. Stanisława Gomułki, Polska wychodzi już z dołka, o czym świadczy stabilizująca się produkcja przemysłowa. "Ciągle jednak mamy dużą niepewność, jeśli chodzi o możliwość dalszych spadków inwestycji; mamy też silny spadek dynamiki popytu konsumpcyjnego" - wskazał Gomułka. Zauważył, że nie jest pewny dalszy pozytywny wpływ eksportu netto na PKB.

Jednak zdaniem Gomułki, najpoważniejszym problemem jest obecnie rosnące zadłużenie sektora finansów publicznych, a nie "tylko deficyt budżetowy". Podał, że w ubiegłym roku zadłużenie to wyniosło ok. 50 mld zł, a w tym roku może osiągnąć 70-80 mld zł. "To duży wzrost, a obniżenie wydatków jest niewielkie" - zauważył. Gomułka jest przekonany, że bez zakładanych przychodów z prywatyzacji (blisko 37 mld zł do końca 2010 roku) - przekroczymy próg 55 proc. relacji długu publicznego do PKB. "Szkoda, że rząd od razu nie wprowadził takiego planu prywatyzacji" - powiedział.