Zok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa Energa jest krajowym liderem produkcji i dostaw energii ze źródeł odnawialnych (zielona energia to już prawie 10 proc. prądu dostarczanego przez Energę do domów milionów jej klientów).

Źródła własne i liczne lokalne

Podstawą produkcji jest 45 własnych elektrowni wodnych (większość znajduje się na Pomorzu, a ich łączna moc przekracza 355 MW). Energa współpracuje także z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których – zgodnie z wymogami prawa – odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej Grupy Energa przyłączone są inne liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe, biogazowe.

W ubiegłym roku ilość energii elektrycznej pochodząca ze źródeł własnych wyniosła ponad 800 tys. MWh (najwięcej – ok. 670 tys. MWh – pochodzi z Elektrowni Wodnej we Włocławku), co daje Grupie Energa niemal 30-procentowy udział w krajowym rynku produkcji zielonej energii. Około 600 tys. MWh pochodziło z elektrowni wiatrowych, na biomasę i biogaz przyłączonych do sieci Energa-Operator. Taka ilość energii pozwala pokryć całoroczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w mieście liczącym około 300 tys. gospodarstw domowych.

Wypełnić obowiązek

– Spośród wszystkich spółek obrotu energią, tylko Energa wykazała największy udział w zakresie wypełnienia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia dla energii ze źródeł odnawialnych, przekraczając nawet ustawowy obowiązek – stwierdziła Agencja Rynku Energii.

– Ponadto w Grupie Energa udział energii zakupionej z OZE w portfelu sprzedaży energii do odbiorców końcowych był zdecydowanie najwyższy – wyliczyła ARE.