Osoby, które straciły pracę lub zlikwidowały działalność gospodarczą i mają prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą starać się o pomoc państwa w spłacie kredytu.
W środę 5 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Według szacunków rządu z pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych może skorzystać prawie 50 tys. rodzin.

Dla kogo wsparcie