Obligacje, które wyemitują banki spółdzielcze, najprawdopodobniej zostaną wykupione przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Niestety, nie udało nam się wczoraj w banku potwierdzić tej informacji.

Emisje na zasadach rynkowych

Bankowcy z sektora spółdzielczego twierdzą, że BGK na tej operacji nie straci.

– Będziemy za te pieniądze płacić cenę rynkową, czyli ten, który kupi nasze obligacje, będzie na tym zarabiał, a skorzysta na tym cała gospodarka – uważa Jerzy Różyński, prezes Krajowego Związku Banków Spółdzielczych.

Wczoraj pojawiła się też inna propozycja na dokapitalizowanie sektora spółdzielczego.

– BGK mógłby wejść do nas kapitałowo, wykupując nową emisję akcji BPS – proponuje Mirosław Potulski, prezes Banku Polskiej Spółdzielczości.

Dokapitalizowany BPS byłby w stanie sam wykupić obligacje emitowane przez poszczególne banki spółdzielcze, a to powinno pozwolić na wyraźne zwiększenie akcji kredytowej.