O ile decydując się na rozliczania przychodów ze źródła najem w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wcześniej podatnik musi o takiej decyzji poinformować naczelnika urzędu skarbowego, o tyle kończąc najem nie musi już dopełniać żadnych formalności zgłoszeniowych.

Bez zgłoszenia w skarbówce

Wystarczy, że po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia kolejnego roku, podatnik złoży w urzędzie skarbowym PIT-28.

Gdy w kolejnym roku podatnik nie uzyska już przychodów z najmu, nie musi po upływie następnego roku składać też tzw. PIT-u zerowego.

Z kolei podatnik, który dla rozliczania przychodów ze źródła najem nie zdecydował się na ryczałt, zarówno przed rozpoczęciem jak i po zakończeniu zarobkowania w tej formie nie składa w urzędzie skarbowym żadnych zawiadomień mi informacji. Natomiast po upływie roku podatkowego, w którym uzyskiwał przychody z najmu, których nie opodatkował w formie ryczałtu składa, w terminie do 30 kwietnia nowego roku, PIT-36. Uwzględnia w nim zarówno przychody z najmu i jak i wszelkich innych źródeł, które podlegają podatkowi ustalanemu według skali podatkowej, a więc np. z działalności gospodarczej, jeśli nie korzysta z karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego, z pracy, emerytury itd.