WYJAŚNIENIE

Zbigniew Wiśniewski

członek zarządu firmy First Data Polska, właściciela marki POLCARD

Pierwszym etapem wprowadzenia akceptacji kart płatniczych w sklepie jest wybór centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego. Obecnie na rynku działa kilka firm świadczących takie usługi. Aby zapoznać się z ich ofertą, najlepiej umówić się z konsultantami, ponieważ zarówno usługa, jak i jej koszty dostosowane są indywidualnie do potrzeb klienta.

Współpraca między właścicielem sklepu (kontrahentem) a centrum rozliczeniowym odbywa się na podstawie umowy o dzierżawę i obsługę terminalu oraz rozliczanie transakcji. Kontrahent, który chce zainstalować w swojej placówce terminal, powinien posiadać zasilanie energetyczne – to jedyny wymóg techniczny. Instalacja terminalu jest bezpłatna, płaci się za jego obsługę serwisową, a miesięczny koszt dzierżawy urządzenia wyliczany jest indywidualnie dla każdego klienta i zależy przede wszystkim od szacowanego poziomu obrotów danego punktu handlowego, typu terminalu i wybranego sposobu komunikacji terminalu z centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym. Punkt handlowo-usługowy akceptujący karty będzie płacił od każdej transakcji prowizję na rzecz agenta rozliczeniowego. Wysokość prowizji jest również uzależniona od obrotów realizowanych w danym punkcie.

Przedsiębiorcy mogą wybierać spośród dwóch rodzajów terminali: stacjonarnych i przenośnych. Koszty dzierżawy terminali przenośnych są wyższe w porównaniu z kosztami użytkowania terminali stacjonarnych. Dodatkowo właściciel punktu handlowo-usługowego pokrywa koszty połączeń terminalu z centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, przy czym koszt połączenia poprzez GPRS lub internet jest najczęściej miesięczną opłatą zryczałtowaną.

Aby podpisać umowę z centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, wymagane jest kilka dokumentów: dokument tożsamości osoby reprezentującej firmę (do wglądu) w celu potwierdzenia danych personalnych, umowa spółki (w przypadku spółek cywilnych), dokumenty potwierdzające nadanie numerów NIP i REGON, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS, pełnomocnictwa (jeśli są wymagane) i numer konta bankowego firmy.