Posłowie PO Tomasz Piotr Nowak i Dariusz Lipiński pytali o prywatyzację tych spółek energetycznych.

Wiceminister wyjaśnił, że podwyższenie kapitału Enei wyniesie 30 proc. "Po debiucie taka wartość akcji będzie w rękach inwestorów finansowych, branżowych oraz indywidualnych" - powiedział.

"W drugim etapie Enea będzie w pełni sprywatyzowana. Pełną prywatyzację chcemy przeprowadzić do końca 2009 roku" - dodał Bury.

Skarb Państwa zamierza połączyć drugi etap prywatyzacji spółki Enea z prywatyzacją Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) Konin oraz KWB Adamów.

Wiceminister podtrzymał, że debiut PGE nastąpi w pierwszym kwartale 2009 roku.

"PGE znajduje się w grupie spółek strategicznych. Pierwszy etap prywatyzacji tej grupy to wejście na giełdę; podniesienie kapitału wyniesie 10-20 proc." - wyjaśnił.

Grupa energetyczna PGE powstała na bazie 11 spółek energetycznych o łącznej wartości aktywów ok. 38 mld zł. W jej skład wchodzą: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, dwaj producenci energii elektrycznej: BOT Górnictwo i Energetyka (dwie kopalnie i trzy elektrownie), Zespół Elektrowni Dolna Odra (ZEDO) oraz osiem spółek dystrybucyjnych.

Enea zajmuje się też przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.