Pekao zarobił w II kwartale 2009 r. 613 mln zł. To o ponad 200 mln zł mniej niż rok wcześniej, ale i tak więcej, niż oczekiwał rynek. Ankietowani przez GP analitycy prognozowali zysk banku na poziomie 495 mln zł.
Widać, że bank dobrze radził sobie z przychodami. Rezerwy na kredyty są zaś zgodne z oczekiwaniami – ocenił Michał Sobolewski, analityk IDM SA. Na tle innych banków giełdowych Pekao od trzech kwartałów zaskakuje bowiem relatywnie niskimi rezerwami na ryzyko kredytowe – w drugim kwartale wyniosły one bowiem 152 mln zł przy portfelu kredytowym przekraczającym 84 mld zł.
– To efekt naszej konsekwentnej polityki kredytowej nie tylko w ostatnich miesiącach, ale także w poprzednich latach – nie krył satysfakcji po prezentacji wyników swojego banku Jan Krzysztof Bielecki, prezes Pekao.