Ponad 60 proc. mniej niż przed rokiem zarobiły w II kwartale 2009 r. największe banki notowane na GPW – szacują analitycy.
Z prognoz zebranych przez GP w dziewięciu domach i biurach maklerskich (DM PKO BP, CAIB UniCredit, DI BRE Banku, Millennium DM, Ipopema Securities, KBC Securities, Citibank, DM BZ WBK, IDMSA) wynika, że dziewięć największych banków zarobiło łącznie w II kwartale 1,32 mld zł. To o 62,7 proc. mniej niż rok temu.
Na wyniki banków wpłynęły wysokie rezerwy związane z poziomem złych kredytów.